Centralizirajte infrastrukturu, smanjite troškove i smjestite serversku opremu po najsavremenijim standardima

Centralizirajte serversku infrastrukturu, smanjite troškove održavanja i budite sigurni da je vaša oprema smještena po najsavremenijim tehnološkim, sigurnosnim i ekološkim standardima, uz maksimalnu fizičku i online sigurnost i tehničku podršku 24/7.


Colo Rack

Usluga podrazumijeva iznajmljivanje komunikacionih ormara predefinisane visine, hlađenje, strujno napajanje i direktnu vezu koristeći privatnu Logosoft optičku mrežu. Za korisnike Logosoft usluge Stalni Internet pristup pristup do kolocirane opreme je BESPLATAN uz pristupnu brzinu do 10 Gbps.

 


Rack visine 5U Rack visine 11U Rack visine 42U
Uključena snaga struje (kW) 0.2 0.5 2.0
Mjesecna pretplata (KM) 327,60 538,20 1.825,20
Prijavite se Prijavite se Prijavite se

Cijene su sa PDV-om 17% .

Dodatna snaga se posebno zaračunava i fakturiše u okviru mjesečnog računa na osnovu Logosoft mjerenja.

Smart Hands & Smart Eyes

Mi smo tu i kada vi ne možete biti
Ako trebate raditi na vašem hardveru ili imati uvid u njegovo trenutno stanje, a niste u mogućnosti doći u Data Centar, naši visoko obučeni i iskusni inžinjeri omogućuju vam udaljeno upravljanje vašim hardverom, instalacije po potrebi, kao i pomoć za rješavanje problema sa hardverom smještenim u Logosoft Data Centru i kad vi niste u mogućnosti da budete tu.

 

Smart Hands & Smart Eyes - LEVEL 1 
Svaki radni dan od 8 do 16 sati, uz vrijeme odziva do 1 sat, nudimo POTPUNO BESPLATNO podršku za:

  • Fizičko restartovanje vaše kolocirane opreme,
  • Prespajanje opreme unutar kolokacionog ormara,
  • Provjera aktivnosti signalizacionih lampica na uređaju i provjera poruka na zaslonima uređaja,
  • Prijem i pokretanje CD, DVD, USB i drugih instalacionih medija,
  • Slikanje i snimanje opreme.

Smart Hands & Smart Eyes - LEVEL 2 
24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini, za samo 81,90 KM po satu, nudimo podršku za:

  • Urgentne zahtjeve tokom radnog vremena sa odzivom do 2 sata,
  • Urgentne zahtjeve van radnog vremena,
  • Asistiranu podršku na kolociranom hardveru u koordinaciji sa vama,
  • Montažu, demontažu, pakovanje, slanje i prijem opreme.

Prednosti izmještanja opreme u Logosoft Data Centar u odnosu na smještaj opreme u vlastitim prostorijama


Logosoft kolokacija Vlastiti smještaj
Smještaj opreme u profesionalnom prostoru opremljenom u skladu sa najvišim standardima Oprema je smještena u neadekvatnom prostoru sa rizikom od oštećenja i kvara
Sigurnosni standardi Neautorizirano osoblje može pristupiti opremi
Cijena utroška električne energija i hlađenje su uključeni u cijenu usluge Dodatni troškovi za struju i hlađenje, koji se ne mogu kontrolirati
Nema dodatnih troškova za povezivanje na javnu Internet mrežu obzirom da ste s vašom kolociranom opremom direktno spojeni preko naše privatne optičke mreže Dodatni troškovi za Internet link, čija cijena ovisi o odabranoj brzini
Fiksni troškovi Mogućnost dodatnih troškova
Usluga Smart hands and smart eyes Potreba za prisustvo stručnog lica na lokaciji da biste upravljali vašom opremom i provjerili njeno stanje