Povećajte IT agilnost, fleksibilnost i skalabilnost uz niže troškove

Prijavite seMolimo Vas da popunite sljedeća polja.


Pretplatnik kao nosilac ličnih podataka potpisivanjem pretplatničkog ugovora i druge pripadajuće dokumentacije daje saglasnost Logosoftu kao kontroloru podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, da može prikupljati, obrađivati, ažurirati i koristiti lične podatke do kojih dođe zaključenjem i realizacijom pretplatničkog ugovora i putem druge pripadajuće dokumentacije, a u svrhu pripreme, zaključivanja, realizacije, izmjene, dopune i raskida pretplatničkog ugovora, vođenja evidencije korisnika usluga Logosofta, ispunjavanja ugovornih obaveza između Logosofta i pretplatnika kao korisnika usluga, obračuna i naplate pruženih usluga, uključujući i naplatu potraživanja posredovanjem vansudskim i sudskim putem u parničnom, izvršnom ili drugom postupku u skladu sa važećim zakonima. Pretplatnik potpisivanjem pretplatničkog ugovora i druge pripadajuće dokumentacije, takođe, daje saglasnost, da Logosoft kao kontrolor ličnih podataka, može u prethodno navedene svrhe omogućiti pristup ličnim podacima ili ih dati na korištenje isključivo licima koje je Logosoft kao kontrolor prijavio u Glavnom registru Agencije za zaštitu ličnih podataka kao korisnike, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Navedena saglasnost je važeća sve dok se ista ne opozove ili ograniči podnošenjem pisanog zahtjeva. Ukoliko Pretplatnik, pravno lice, kao kontrolor ili obrađivač ličnih podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, daje Logosoftu lične podatke nosioca ličnih podataka, a u svrhu pripreme, zaključivanja, realizacije, izmjene, dopune i raskida pretplatničkog ugovora, vođenja evidencije korisnika usluga Logosofta, ispunjavanja ugovornih obaveza između Logosofta i pretplatnika kao korisnika usluga, obračuna i naplate pruženih usluga, uključujući i naplatu potraživanja posredovanjem vansudskim i sudskim putem u parničnom, izvršnom ili drugom postupku u skladu sa važećim zakonima, isti potpisivanjem pretplatničkog ugovora i druge pripadajuće dokumentacije garantuje da je na zakonit način pribavio saglasnost nosioca ličnih podataka čije podatke daje Logosoftu, da iste može prikupljati, obrađivati, ažurirati i koristiti u gore navedene svrhe. Pretplatnik potpisivanjem pretplatničkog ugovora i druge pripadajuće dokumentacije, takođe, garantuje da je na zakonit način pribavio saglasnost nosioca ličnih podataka čije podatke daje Logosoftu, da Logosoft kao kontrolor ličnih podataka, može u prethodno navedene svrhe omogućiti pristup ličnim podacima ili ih dati na korištenje isključivo licima koje je Logosoft kao kontrolor prijavio u Glavnom registru Agencije za zaštitu ličnih podataka kao korisnike, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Navedena saglasnost je važeća sve dok se ista ne opozove ili ograniči podnošenjem pisanog zahtjeva. Logosoft izjavljuje da će sve lične, poslovne i druge podatke do kojih dođe zasnivanjem i trajanjem pretplatničkog odnosa koristiti i čuvati u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a koji uređuju pitanje zaštite ličnih podataka i čuvanja poslovne tajne. Logosoft će na zahtjev nadležne institucije i u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima pružiti puni i neometani pristup svojim bazama podataka u vezi s uslugom i omogućiti neometane veze za obavljanje funkcija zakonitog presretanja telekomunikacija na način utvrđen posebnim propisima.
Saglasan sam da Logosoft može obrađivati moje lične podatke i koristiti u promotivno-marketinške i prodajne svrhe tokom trajanja pretplatničkog odnosa i 3 godine nakon raskida ili drugog načina prestanka ugovornog odnosa.
Napomena: Saglasnost za obradu podataka u prethodno navedenu svrhu Pretplatnik može povući u bilo kojem trenutku, dostavljanjem pisanog zahtjeva putem pošte ili lično predajom na jedno od prodajnih mjesta, kao i slanjem pisanog zahtjeva putem e-maila na prodaja.biz@logosoft.ba